Vil du være fagligt ansvarlig i din virksomhed indenfor vand og afløbsinstallationer i boliger? Tag din delautorisationsprøve på KEA.  

Når du har gennemført de obligatoriske moduler på "Delautorisation i VVS" skal du skrive en projektopgave og tage en delautorisationsprøve, for at du kan opnå delautorisation på området for vand- og afløbsinstallationer.  

Som enkeltperson kan du blive fagligt ansvarlig for området i en virksomhed med delautorisation. Din virksomhed kan opnå delautorisation, når du har gennemført forløbet og er blevet godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. 

Du skal have gennemført Grundlæggende VVS-tekniske begreber (10 ECTS), Sanitet (10 ECTS), Varmeinstallation Bolig (5 ECTS) og Kvalitet, Sikkerhed og Miljø (5 ECTS) fra enten AU i VVS-installation eller AU i Energiteknologi, før du kan skrive din projektopgave og tage din delautorisationsprøve.