Webinar: De nyeste krav til bæredygtigt byggeri 2024-2025

Bliv opdateret på problemstillinger og lovgivning indenfor bæredygtigt byggeri.

På webinaret hører du om: 

  • Erfaringer med livscyklusvurdering (LCA) 
  • Problemstillinger ift. materialevalg og bæredygtighed. Er vi ambitiøse nok? 
  • Nyt i 2025 
  • Nyt om DGNB-certificering 
  • Kurser og efteruddannelser indenfor at arbejde professionelt med bæredygtighed i byggeriet 

Målgruppe: 

Webinaret er relevant for alle aktører i byggebranchen – både arkitekter, ingeniører, byggekonstruktører og entreprenører, og både projekterende og de udførende kræfter. 

Underviseren på webinaret: 

Jan Juel Nielsen er uddannelseskonsulent på KEA, og underviser på flere uddannelser indenfor byggeri. Jan har arbejdet indenfor byggebranchen i 20 år både med byggematerialer og udførelse.