Afgangsprojektet er sidste skridt på vejen til akademiuddannelse i Retail.

Det er nu, du skal trække på al den viden og de erfaringer, du har gjort dig undervejs i din uddannelse. I afgangsprojektet skal du dokumentere din evne til på et metodisk og analytisk grundlag at anvende teorier, metoder og modeller for at løse en kompleks, praktisk problemstilling.

Dit afgangsprojekt skal tage udgangspunkt i de centrale temaer, du gennemgår i løbet af uddannelsen.

Du får tildelt en personlig vejleder, som du løbende kan sparre med omkring udfordringer i dit arbejde med afgangsprojektet.