På Afgangsprojektet i Diplom i Digital Konceptudvikling kvalificerer du dig til refleksivt at kunne identificere og analysere en tværfaglig og praksisorienteret problemstilling indenfor Digital Konceptudvikling og angive løsninger og handlingsforslag gennem anvendelse af teorier, principper, strategier og metoder.

Arbejdet med Afgangsprojektet skal relateres til uddannelsens øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med

  • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • projektopgaveskrivning
  • din professionelle kompetenceudvikling

Afgangsprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed med henblik på at arbejde problem- og løsningsorienteret med et digitalt koncept, en e-commerce løsning, digitalt reklamemateriale, design eller anden digital kommunikationsløsning.