Lær om sikkerhed og arbejdsmiljø på byggepladsen.

På faget ’Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen’ lærer du bl.a., at vurdere arbejdsmiljømæssige problemstillinger i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og branchekrav samt at opstille en plan for sikkerhed og sundhed (PSS for en byggesag).

Du får kompetencer til at forebygge ulykker og farer på nye måder, gennem inddragende processer samt håndtere arbejdsmiljøkoordinatorens ansvar over for kunder, myndigheder og øvrige samarbejdspartnere.