Vil du arbejde med nye bygningsautomationssystemer? Så får du brug for at kunne afprøve deres funktioner. KEA giver dig redskaberne.

Efter forløbet kan du afprøve nye bygningsautomationssystemers funktioner. Således kan du varetage en essentiel funktion, som for eksempel er relevant, når et nyt anlæg skal afleveres.

Du får redskaber til at analysere varme- og ventilationsanlæg og kommentere afvigelser (commissioning), og du lærer at udarbejde og præsentere en funktionstest. Desuden lærer du at indgå i dialog om at løse problemer vedrørende regulering.

Du lærer også at forstå og beskrive reguleringsteknikker (PID) samt forstå opbygningen af test og kriterier for en given funktionsafprøvning.

Under forløbet bliver du også klædt på til at udføre enkle energiberegninger.

For at deltage på modulet skal du have en viden, som modsvarer, hvad du lærer på fagmodulerne Bygningsautomatik systemkendskab og Bygningsautomatik koordination.