For at blive fagligt ansvarlig for el-installationer skal du, udover bevis for bestået relevant uddannelse, bestå Sikkerhedsstyrelsens el-autorisationsprøve.

El-autorisationsprøven er skriftlig og skal demonstrere viden, færdigheder og kompetencer inden for de faglige områder fra uddannelsens indhold af tekniske beregninger og lovgivning.

Prøven er udarbejdet for og godkendes af Sikkerhedsstyrelsen.

Du skal tage modulet Bekendtgørelser og standarder, inden du tager El-autorisationsprøven. Bekendtgørelser og standarder forbereder dig til prøven.

Ved tilmelding til prøven får du adgang til ét prøveforsøg og to omprøveforsøg, ligesom ved alle andre moduler på AU i El-installation.

Hvis du dumper, vil du blive tilbudt omprøve, så snart den næste prøvegang finder sted.