Vil du holde energiforbrug og omkostninger nede på dine kunders procesanlæg? Så få redskaberne til at kontrollere og forbedre anlæggenes funktion.

Efter forløbet har du redskaberne til at styre, regulere og overvåge energianlæg samt udarbejde tekniske beregninger. Du kan også formidle og dokumentere muligheder for at forbedre et anlæg.

Med de kompetencer, som du får, styrker du din faglige profil på et område, som bliver stadig mere centralt for mange virksomheder, nemlig energioptimering.

Du bliver klædt på til at anvende centrale metoder og måleudstyr til afdækning af energiforbrug. Og så lærer du at vurdere og dokumentere dine målingers kvalitet og anvendelighed.

Forløbet sætter dig også i stand til at deltage i faglige og tværfaglige samarbejder omkring kortlægning og optimering af produktionsanlæg – og at diskutere ny viden på området.

Desuden lærer du om anlæg, dataopsamling og energiteknisk optimering.