Lær at kvalitetssikre og udarbejde IKT/CAD-aftaler samt at arbejde med simuleringer af kollisions- og konsistenskontrol af fag- og fællesmodeller.

På faget ’Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller’ lærer du at vurdere behovet for brugen af digitale bygningsmodeller i byggeriets forskellige faser og udarbejde relationer mellem fag- og fællesmodeller.

Du lærer også at eksportere og importere fagmodeller til og fra IFC-modeller, ligesom du vil få undervisning i hvordan du kan foretage simuleringer samt kollisions- og konsistenskontrol i både fag- og fællesmodeller ud fra fælles IFC-formater.