Styrk din lederprofil gennem Human Ressource Management. 

Efter fagmodulet kan du rekruttere, fastholde, udvikle og afvikle medarbejdere. Det er en vifte af færdigheder, som du kan bruge til at understøtte de fleste organisationers mål inden for HR. Forløbet styrker altså din profil som en leder med relevante HR-kompetencer.

Du får redskaber til at udvikle medarbejderne, så organisationens behov for kvalifikationer imødekommes. Desuden bliver du kvalificeret til at tydeliggøre HR-strategier via effektiv kommunikation.

Du lærer, hvordan du som leder løser HR-opgaver på en praktisk, konstruktiv og løsningsorienteret facon.

Endelig stifter du bekendtskab med ledelsesfilosofi, videnregnskaber, professionelle samtaleformer og personalepolitik.

Human Resource Management er et valgfag på Akademiuddannelse i Ledelse.