Vil du udvikle din personlige lederadfærd, din lederrolle og dine medarbejdere?

Det er vigtigt, at du kender dine egne styrker og svagheder som leder. Desuden skal du have øje for dine medarbejderes kompetencer og potentialer for udvikling. Du skal også være fortrolig med relevante ledelses- og samarbejdsformer. Du vil på Ledelse i praksis udvikle din egne lederadfærd og dine ledelsesmæssige kompetencer udvides.

Du får viden om praktisk og ledelse samt redskaber til at finde din ledelsesstil. Ledelse i praksis klæder dig på til at identificere og vurdere egne personlighedstræk i din rolle som leder. Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til dig som leder, hvor du skal kunne alt lige fra at afklare medarbejdernes kompetenceudvikling og eventuelle samarbejdsvanskeligheder, du skal kunne tydeliggøre målene for opgaveløsningen og sikre en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.