Vil du lære at lede andre gennem udvikling og hverdag? Så start med dig selv. 

Efter fagmodulet er du fortrolig med forskellige ledelses- og samarbejdsformer. Derudover har du udviklet dine kompetencer og din adfærd som leder i en positiv retning. Du er med andre ord kommet tættere på den bedst mulige version af dig selv som leder.

Du får viden om praktisk ledelse – og redskaber til at finde din egen ledelsesstil. I den forbindelse lærer du at forstå egne styrker, svagheder og personlighedstræk i din rolle som leder.

Du bliver bedre kvalificeret til at se dine medarbejderes kompetencer og potentialer for udvikling.

Desuden lærer du at tydeliggøre mål for opgaveløsning, forebygge og løse samarbejdsvanskeligheder samt sikre en effektiv udnyttelse af ressourcer.

Gennem forløbet bliver du simpelthen en bedre leder, både til hverdag og større forandringer.