Vil du lære at håndtere industriel automation og finde løsninger der kan optimere og forbedre.

På modulet Maskinteknologi, industri får du både den teoretiske viden om bl.a. matematiske og fysiske begreber, el-tekniske begreber, teorier, principper og metoder, der anvendes inden for automation.

Endvidere får du de praktiske færdigheder og kompetencer til bl.a. at vurdere problemstillinger inden for mekanisk og fysisk modellering, håndtere design og simuleringsværktøjer, opbygge og fejlfinde på simple elektriske kredsløb, opbygge modeller til fysisk modellering, mv.

Du skal have taget uddannelsens obligatoriske fagmoduler (EL-TEKNOLOGI OG INTEGREREDE AUTOMATISKE ENHEDER, Automationsdesign og Drift og vedligehold), før du starter på dette modul.