Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner.

På modulet Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier lærer du, at foretage egenskabsanalyse af normalkonstruktioner samt at beregne og vurdere totaløkonomi på materialer og komponenter.

Desuden lærer du at formidle viden om materialers egenskaber og levetid til aktører i byggeriet.