Vil du kunne håndtere udviklingsorienterede og organisatoriske arbejdsprocesser inden for det arbejdspsykologiske område?

Organisationer er nogle komplekse størrelser, og det kræver et grundigt kendskab til organisationsstruktur, ledelse, virksomhedskultur og systemer, for at kunne navigere og håndtere processer.

På dette fag vil du blive rustet til at håndtere organisatoriske og udviklingsmæssige processer, og du vil få udviklingsbaseret viden, teori og praksis om struktur, processer, kultur, organisering, motivation og trivsel. Endelig vil du få redskaberne til at forstå og løse organisatoriske problemstillinger i din virksomhed. 

Organisation og arbejdspsykologi er et obligatorisk fag på AU i Ledelse.