Hvordan leder du projekter til succes? Få redskaberne til at blive en effektiv projektleder. 

Fagmodulet lærer dig at lede projekter med gennemgående fokus på en organisations mål, drift, interessenter, økonomi og værdier. Du bliver altså en allround projektleder med færdighederne til at sikre, at projekter ikke bare kommer godt fra start, men godt i mål. 

Du lærer at håndtere et projekts strukturelle, kulturelle og relationelle vilkår. Og du lærer at udarbejde projektbeskrivelser og arbejde med projektgrupper.  

Derudover giver faget dig kompetencerne til at følge op på et projekts resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation. Du får med andre ord alle de redskaber, der skal til for at sikre kompetent og tydelig organisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling af projekter 

Du lærer desuden at relatere din egen ledelse og kontekst til teorier, begreber og metoder inden for projektledelse – og udvikle din ledelse derefter. Med udgangspunkt i den leder, du er, giver forløbet dig mulighed for at blive den bedste projektleder, du kan blive.