Vil du opdatere dine færdigheder med projektledelse, så du får værktøjer til at styre et projekt sikkert i mål?

Med fagmodulet Projektledelse kvalificerer du dig til at lede og styre mindre og mellemstore projekter, og du lærer at motivere og kommunikere med mange forskellige interessenter.

Du får en solid værktøjskasse med nye redskaber og modeller, der kan bruges på tværs af brancher, projekter og mennesker.

Du lærer at anvende metoder til udvikling af processer, strukturer og arbejdsmiljøer og at vurdere metoder til at omsætte ideer til kunderelaterede koncepter og markedsudvikling.

Når du har gennemført fagmodulet, kan du udarbejde en beskrivelse af projekt- og problemløsning.

Du kan også anvende principper for projektarbejde og projektledelse, herunder hvordan du kan anvende styringsmodeller og værktøjer for forskellige typer af udviklingsprojekter.

Du bliver i stand til at arbejde professionelt med:

  • Projektledelse
  • Projektstyring
  • Agile projektformer
  • Ressourceallokering