Rekruttering vil sætte dig i stand til på et kvalificeret grundlag professionelt at varetage de opgaver, der knytter sig til rekrutteringsprocessen i en virksomhed.

Du får kompetencer til at afdække personalebehovet i samarbejde med forretningen.

Samtidig vil du få kompetencer til at kunne planlægge samt gennemføre en rekrutteringsproces fra start til slut.

Endeligt vil du får et solidt indblik i hvordan onboarding (introduktion) af nye medarbejdere tilrettelægges optimalt.