På modulet lærer du at opsætte lukkede netværk og SCADA-systemer til maskin- og procesanlæg og at designe en SCADA-brugerflade i dialog med kunden.

Du introduceres for en eller flere af de mest almindeligt anvendte SCADA software med anvendelse af OPC kommunikation til valgfri PLC.

Der vil i forløbet blive arbejdet med gældende regler og normer, samtidig fokuseres der på design/visualisering af en SCADA brugerflade.

Du skal have taget uddannelsens obligatoriske fagmoduler (EL-TEKNOLOGI OG INTEGREREDE AUTOMATISKE ENHEDER, Automationsdesign og Drift og vedligehold), før du starter på dette modul.