Vil du være VE-Montør af solcelleanlæg? KEA kvalificerer dig til at blive godkendt. Har du elautorisation, bliver du VE-installatør af solcelleanlæng.

Efter forløbet kan du vurdere, dimensionere, planlægge, montere og drifte solcelleanlæg med og uden lager. Du kan tilpasse anlæggene til maksimal udnyttelsesgrad, kortest tilbagebetalingstid og maksimal reduktion af CO2-udledning.
Med de færdigheder, du får hos KEA, er du klar til at blive certificeret som VE-installatør/montør hos Energistyrelsen.

Ifølge Energistyrelsen er solceller nu den billigste af alle måder at producere elenergi på, og sammen med vindmøller skal de dække Danmarks elforbrug fra og med 2030. Vi har i øjeblikket ca 4 GWp og skal op på 30-40 GWp. Du får altså mulighed for at komme ind i en branche med rige fremtidsmuligheder.

Du bliver klædt på til at udpege en egnet placering af solcelleanlæg og deres orientering og hældning. I den forbindelse lærer du at tage hensyn til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen eller klimaet.

Du lærer at tage højde for tagtyper og det nødvendige reguleringsudstyr ved installationer, ligesom du lærer at vælge værktøj og udstyr under overholdelse af sikkerhedskrav og standarder.

Gennem forløbet lærer du også at formidle oplysninger om solcelleanlægs design og konstruktion til samarbejdspartnere og brugere – og at samarbejde med andre.

Endelig lærer du at udvikle egen viden og færdigheder. På den måde holder du dine kompetencer ved lige – og forbliver skarp på et område, som er i udvikling.