Vil du være VE-installatør af solcelleanlæg? KEA kvalificerer dig til at blive godkendt.

Efter forløbet kan du montere solcellesystemer, indregulere anlæg og foretage en slutafprøvning af et anlæg, før du afleverer det til kunden. Med de færdigheder, du får, er du klar til at blive certificeret som VE-installatør.

Ifølge Energistyrelsen er der stort potentiale for at udbygge solenergien i Danmark, og her spiller både solfangere og solceller en central rolle. Du får altså mulighed for at komme ind i en branche med spændende fremtidsmuligheder.

Du bliver klædt på til at udpege en egnet placering af solcelleanlæg og deres orientering og hældning. I den forbindelse lærer du at tage hensyn til skyggeforhold, solindfald, den bærende konstruktion og anlæggets egnethed i forhold til bygningen eller klimaet.

Du lærer at tage højde for tagtyper og det nødvendige reguleringsudstyr ved installationer, ligesom du lærer at vælge værktøj og udstyr under overholdelse af sikkerhedskrav og standarder.

Gennem forløbet lærer du også at formidle oplysninger om solcelleanlægs design og konstruktion til samarbejdspartnere og brugere – og at samarbejde med andre.

Endelig lærer du at udvikle egen viden og færdigheder. På den måde holder du dine kompetencer ved lige – og forbliver skarp på et område, som er i udvikling.