Vil du være VE-installatør af varmepumper? KEA får dig klar til godkendelse.

Efter forløbet kan du rådgive kunder om etablering af energibesparende varmepumper. Du for viden om montage af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi – og du får viden om indregulering og slutafprøvning af anlæg, inden de afleveres til kunden.

Med de færdigheder, du får, er du klar til at blive certificeret som VE-installatør inden for et område, hvor dygtige folk efterspørges. Certificeringen giver dig adgang til at forestå anlæg omfattet af ny tilskudsordning der lanceres i 2020.

Du får redskaber til at vurdere forskellige løsninger ud fra hensyn til miljø, komfort og økonomi. Desuden lærer du at vælge og dimensionere komponenter til et typisk anlæg.

Du bliver klædt på til at beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand – og til at håndtere buffertanke og supplerende opvarmningssystemer.

Gennem forløbet lærer du også at anvende relevante regler, herunder byggelovgivning, autorisationslovgivning, støjlovgivning og jordvarmebekendtgørelsen.

Endelig lærer du at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde og tilegne dig ny viden på området, så du hele tiden kan holde dig ajour på dit felt.