Du får forudsætninger for at rådgive kunden om valg af det bedst egnede varmepumpeanlæg. Det indebærer bl.a., at du får viden om bygningers varmesystem og kendskab til geotermiske ressourcer.

Du vil på baggrund af kurset være i stand til at projektere, dimensionere og montere mindre varmepumpeanlæg luft/vand og væske/vand samt aflevere til kunden. Du vil blive i stand til at beregne varmefordelingsanlæggets effekt og egnethed til at arbejde sammen med radiatorsystemer. Du skal på forhånd være bekendt med beregning af bygningers varmetab.

Du vil få kendskab til lovgivning på området, herunder byggelovgivning, støjreglement, autorisationslovgivningen og jordvarmebekendtgørelsen.

Du vil blive i stand til at beregne anlæggets produktion på baggrund af europæiske teknologistandarder for området.

Modulet certificerer dig som VE installatør for varmepumper, men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel.