Få styrket dine kompetencer og opdateret din viden indenfor it og det digitale område.

Vores efteruddannelser inden for IT har udover teknisk dybde et gennemgående fokus på forretningsforståelse og virksomhedsdrift. Det sikrer, at du med det samme kan omsætte din uddannelse i konkret handling og dermed kan give endnu højere værdi til din virksomhed.

Vi har uddannelser og moduler indenfor it-sikkerhed, it-programmer, databaser, netværk og systemer samt konceptudvikling.