Til dig, der vil udvikle og fremtidssikre dine administrative koordinerende kompetencer.

Arbejdsopgaverne for sekretærer, administrative medarbejdere, koordinatorer og kontorassistenter ændrer sig drastisk i disse år - både i den private og i den offentlige sektor.

KEA Kompetence har derfor i samarbejde med Dania Erhverv udviklet en landsdækkende Koordinatoruddannelse med fokus på de fremtidige kompetencer, der efterspørges inden for dit jobområde og i din rolle som koordinator, projektansvarlig og sparringspartner.

På uddannelsen vil du udvikle dine kompetencer, så du kan møde fremtidens behov inden for administrative kernefunktioner, rådgivende og udviklende funktioner, formidling og kommunikation samt service og markedsføring. 

Uddannelsen er opbygget i fagmoduler. Du bestemmer selv, om du vil tage hele uddannelsen eller vælge at tage et eller flere fagmoduler. Hvert fagmodul af 10 ECTS point afsluttes med en eksamen.

Ved siden af undervisningen arrangerer KEA Kompetence og Dania Erhverv netværksmøder med relevante oplægsholdere, hvor du ligeledes får rig mulighed for sparring med deltagere fra andre virksomheder og brancher.