Vil du levere optimale energiløsninger? Så lær at forstå, hvordan energi skabes, transporteres og lagres.

Efter forløbet kan du beregne energiomsætning. Du kan udvælge energibærere, energikilder, energilagre samt energimaskiner og -anlæg ud fra dine beregninger. Desuden kan du argumentere for dine valg overfor dine kunder og andre interessenter.

De færdigheder, som du får gennem forløbet, er helt grundlæggende, hvis du skal bidrage til at levere fremtidens energiløsninger.

Du lærer at indgå i tværfagligt samarbejde om de mest effektive løsninger indenfor energiomsætning og -lagring. Med andre ord bliver du klædt på til at fungere som del af en organisation og et team.

Desuden lærer du at finde og anvende ny viden om energiformer og brug af energi, herunder energilagring. På den måde kan du selv fremtidssikre din uddannelse ved at holde dig opdateret.

Gennem forløbet lærer du både at forstå traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder. Du lærer også om relevant termodynamik, grundlæggende vvs- og elteknik samt relevant matematik og fysik.