Bliv certificeret energikonsulent for mindre bygninger.

Efter forløbet kan du udføre den lovpligtige energimærkning af enfamiliehuse i forbindelse med salg for et godkendt firma. Du kan også vælge selv at starte virksomhed og søge godkendelse.

Du får redskaberne til at opmåle, analysere og registrere forhold, som har indflydelse på energiforbruget. Og så bliver du klædt på til at udarbejde energimærkningsrapporter samt formidle energimærkningsordningen for enfamiliehuse.

Desuden lærer du at vurdere softwaregenererede besparelsesforslag ud fra faktorer som arkitektur, indeklima, komfort, brugeradfærd og økonomi – og foreslå supplerende besparelser på baggrund af dine egne overvejelser.

Du lærer at kende forskel på materialers isoleringsevne og forstå vedvarende energianlæg (VE-anlæg), såsom solceller, solfangere og varmepumper. Og du bliver klædt på til at forstå energimærkeordninger (EMO og BB), bygningsreglementet og andre relevante regler.