Få kvalitet, miljø og sikkerhed til at gå op i en højere enhed.

Efter forløbet kan du vurdere el-relaterede problemstillinger i krydsfeltet mellem sikkerhed, kvalitet og miljø. Og du kan udvikle og implementere systemer, som kan bidrage til at højne en organisations indsatser inden for alle tre områder.

Med dine nye færdigheder kan du gøre en reel forskel ved at styrke fundamentet for den økonomiske bundlinje og samtidig forebygge ulykker og minimere den miljømæssige belastning.

Du får redskaber til at udarbejde, kvalitetssikre og formidle vedligeholdelsesplaner for el-installationer. Og du lærer at udvikle, anvende og vedligeholde styresystemer til at sikre kvalitet, arbejdsmiljø og miljø i overensstemmelse med regler og branchekrav.

Desuden bliver du klædt på til at deltage i faglige og tværfaglige samarbejder med kunder og myndigheder – samt tilegne dig ny viden om ledelse inden for kvalitet, arbejdsmiljø og miljø. På den måde kan du selv fremtidssikre din uddannelse.

Hvis du tager fagmodulet som en del af Akademiuddannelse i El, skal du først have gennemført og bestået fagmodulet Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb.