Vil du have foden indenfor i den større industri? Så lær at håndtere større industriinstallationer og elforsyningsanlæg.

Efter forløbet kan du arbejde med elektriske installationer i større industri, og du kan håndtere elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg. Med de færdigheder, som forløbet giver dig, bliver du godt klædt på til at takle el-opgaverne i den større industri.

Den del, som handler om større industriinstallationer, kvalificerer dig til at projektere, udføre og verificere elektriske installationer i bygninger og i lavspændingsdistributionsanlæg. Du lærer at levere tidssvarende og rentable løsninger samt at formidle og begrunde dine valg overfor andre. Du får også den nødvendige viden til altid at arbejde inden for reglerne på området.

Den del, som fokuserer på elforsyningsanlæg, lærer dig at håndtere afgrænsede ledelses- og planlægningsfunktioner for mellemspændingssystemer. Desuden får du redskaber til at projektere, drive og vedligeholde elforsyningsanlæg i mellemspændingsdistributionsanlæg samt planlægge, dimensionere og dokumentere løsninger til distributionsnet og netstationer.

Forløbet, som du gennemgår, giver dig de nyeste teknologiske redskaber. Derudover lærer du at arbejde tværfagligt og udvikle dine egne kompetencer på den lange bane. På den måde kan du sikre, at din uddannelse bliver ved med at være tidssvarende.

Fagmodulet er en del af Akademiuddannelse i El-installation. Ønsker du at tage hele uddannelsen, skal du tage fagmodulet efter Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning på maskiner.