Du lærer om tekniske begreber, teorier og metoder inden for procesautomation i industrien. 

Med udgangspunkt i faktiske cases lærer du at forstå mindre anlægs eksisterende styring og regulering og herfra definere relevante behov for forbedringer.  

Du arbejder i Siemens TIA Portal og lærer at anvende programmeringssprog jf. programmeringsstandarden, herunder LAD og SCL mv., funktioner, funktionsblokke og datablokke. Vi bruger vores lab-udstyr, så du arbejder med mekanisk og fysisk modellering og funktionsafprøvning af mindre styringer. Via Siemens TIA portal får du kendskab til simulering.  

Modulet Styring og Regulering er et obligatorisk modul på uddannelsen AU i Automation og Drift. Modulet kan være din start på en hel uddannelse, eller du kan vælge kun at tage det fagmodul for at få en grundlæggende forståelse inden for procesautomation.