Ved Afgangsprojekt i Diplom i IT-sikkerhed kvalificerer du dig til refleksivt at kunne identificere og analysere en tværfaglig og praksisorienteret problemstilling indenfor IT-sikkerhed og angive løsninger og handlingsforslag gennem anvendelse af teorier, principper, strategier og metoder.

Arbejdet med Afgangsprojektet skal relateres til uddannelsens øvrige moduler og uddybe arbejdet i disse moduler med

  • videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
  • projektopgaveskrivning
  • din professionelle kompetenceudvikling

Afgangsprojektet skal tage udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed med henblik på at arbejde problem- og løsningsorienteret med en IT sikkerhedsmæssig problemstilling.